Hearts Of Iron II Doomsday

Havia pensat que els jugadors a aquest joc podriam fer una partida MP a aquest joc d'una duració establerta ( X hores ) i que quan el temps establert finalitzes declarar guanyador al bandol amb mes punts de victoria.

Els jugadors imprescindibles son els que portaran els paisos grans (GER (a partir de 1940 2 jugadors en co-op), ITA, JAP, USA, UK (2 jugadors en co-op), URSS (2 jugadors en co-op). i si apunta mes gent doncs anar a per els paisos petits (Hungria, Rumania, China nacionalista (un cop titeritzada pel japones) Canadà, Australia).

Un cop la gent s'hagi apuntat ja es designaran paisos, s'elegira l'escenari (1936,1938) les normes, i la duració.