Normativa interna

Amb la inscripció s'accepten les condicions que es detallen a continuació:

L' Ajuntament de Lleida es reserva el dret a modificar total o parcialment les condicions aquí esmenades. En cas de canvis aquests seran notificats per e-mail i a la plana web.

 • Admissió

  Poden participar totes aquelles persones físiques més grans de 18 anys. Els menors d'edat podran fer-ho acompanyats d'una persona gran que es responsabilitzi d'ells o presentant el certificat del dia d'arribada a la party.

  Es disposa de 700 places per a participants.

  Aquestes seran omplertes per rigorós ordre d'inscripció.

  La inscripció no serà donada per bona fins que el participant hagi abonat el pagament de l'entrada.

 • Quota de participació i drets dels participants

  El pagament es realitzarà segons les indicacions publicades a la web i enviades per correu electrònic als participants.

  Un cop inscrits disposaran d'un termini de 7 dies naturals per realitzar el pagament, tornant-se la plaça a la reserva en cas de no efectuar-se el mateix.

  Amb aquest pagament el participant tindrà dret a:

  • entrada al pavelló de la Party en els horaris de l'activitat.
  • espai per col·locar el seu ordinador amb dues presses de corrent i una de xarxa
  • espai per posar-hi una tenda de campanya si es dugués
  • la participació en totes les activitats programades

  L'organització no es farà responsable dels robatoris, essent cadascú l'encarregat de la vigilància dels seus estris personals, malgrat es disposarà de seguretat professional.

  Tanmateix l'organització no es fa responsable dels continguts que els participants descarreguin de la xarxa, cada participant és responsable de les seves accions.

 • Activitats Durant l'esdeveniment

  l'organització desenvoluparà diverses activitats als que podran accedir-hi els participants sense cost.

  L'organització es reserva el dret de cancel·lar o modificar els horaris previstos en funció de les necessitats del moment.

 • Normes d'actuació

  Tots els participants hauran de complir les normes que es dictaminin per la l'organització.

  Entre elles són importants les prohibicions de fumar o introduir begudes alcohòliques en el pavelló, l'ús d'altaveus, i l'ús d'aparells elèctrics, com neveres o microones.

  L'organització es reserva el dret d'expulsar a un participant en el cas de no complir reiteradament amb les normes aquí exposades i altres que es puguin publicar o avisar a l'esdeveniment.

 • Clàusula de dades personals

  Les dades personals subministrades pels participants son confidencials i estan protegides segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, al real decret 994/1999, de 11 de juny, pel que s'aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades personals.

  L'Ajuntament de Lleida informa als participants que en cas de voler poder accedir-hi a l'eliminació o modificació de les dades presses per a la inscripció del present esdeveniment, adreçant-se a l'Institut Municipal d'Informàtica, Acces, de l'Ajuntament de Lleida.